Ünnepeljük a napsütéses napokat szuper kedvezményekkel☀️ Az akció csak 2024.07.14-ig tart!

Üzleti feltételek

webáruház: www.gario.hu

Forgalmazó: Balkys Trade, s.r.o., Suchá Hora 208, 027 13 Suchá Hora, Szlovák Köztársaság, Cégjegyzékszám: 47 803 649, Adószám: SK2024105061. Nyilvántartásba-vételi szerv: Zsolnai I. Járásbíróság Kereskedelmi Cégjegyzéke, Részleg: Sro, Betétszám: 62499/L. Intézmény képviselője: Baľák Roman (Mgr.). (a továbbiakban csak "Általános Szerződési Feltételek").

 

1. Bevezető rendelkezések

2. Termékrendelés – vásárlói szerződés

3. Termékár és fizetési feltételek

4. Kézbesítési feltételek

5. Termék átadása

6. Szállítási költségek

7. Elállás a szerződéstől

8. Szavatosság, reklamációs feltételek és reklamációs rend

9. Információ a vita alternatív megoldásáról (RSO) a webáruház részére

10. Személyes adatok védelme

11. Kívánság képek nyomtatása fényképről / képről és ajándékkuponok

 

1. Bevezető rendelkezések

1.  Az alábbi Feltételek és Szabályok (a továbbiakban a "Feltételek") határozzák meg az Eladó és a Vásárló kölcsönös jogait és kötelezettségeit. Továbbá meghatározza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit a Felhasználó fiókjával kapcsolatban.

2.  Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az Eladó honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. cikkelyben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.  A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.

4.  Az Eladó egyben:

a) a webáruház üzemeltető elektronikus rendszer tulajdonosa, amelyem az internetes webáruház fut (a továbbiakban csak "webáruház"),

b) az internetes elektronikai rendszer üzemeltetője a 136/2014 Z.z. sz. Személyes adatokról szóló törvény és a későbbi törvénymódosítások szerint jár el.

5.  A szerződéses felekre (valamint más jogviszonyokra, amelyekből felmerülhet más szerződéses viszony) természetes személyekkel, akik az adásvételi szerződés megkötésekor összhangban járnak e az Általános Szerződéses Feltételek nem járnak el vállalkozási körükön belül a 40/1964 módosított Polgári Törvénykönyvön kívül a további törvények is vonatkoznak: Pl. a 102/2014-es a fogyasztóvédelemről szóló törvény, amikor árukat vagy szolgáltatásokat értékesítő alapján a távollevők között kötött szerződés vagy szerződések alapján az Eladó üzlethelyiségén kívül  kötött szerződésekre vonatkozóan (például a 151/2014, 173/2015 391/2015 törvények és törvénymódosítások). A szerződéses kapcsolatok (valamint a szerződéses kapcsolatból eredő egyéb jogviszonyok) vállalkozói jogi személyekkel kapcsolatosan az 513/1991 sz. Kereskedelmi Törvénykönyv paragrafusai vonatkoznak.

6.  A honlapon történő megrendelés feltétele a Vásárló érvényes regisztrációja, illetve a beregisztrált e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezés. A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Eladóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógust. Az ebben szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek, Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.

7.  A katalógusban megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is az ár mellett szereplő összegben kifejezve.

8.  A Termék megnevezés alatt a webáruházban található összes tétel értendő.

 

2. Termékrendelés - vásárlói szerződés

1.  Az Eladó a távolsági szerződés megkötése előtt vagy az eladó üzleti helyiségen kívül történő szerződéskötés esetén, vagy ha a szerződés a Vásárló rendelése alapján készül, az előtt, hogy a Vásárló leadja a rendelést, az Eladó köteles világosan és átfogóan felvilágosítani a II. Cikkelyben foglaltak szerint, vagy a nemzetközi szerződés alapján, amellyel a Szlovák Köztársaság is kötött:

a) az áruk fő jellemzői vagy a szolgáltatás jellege a megfelelő kommunikációs eszközök és áruk vagy szolgáltatások terjedelmében,

b) az Eladó vagy annak az üzleti személynek a neve és helye, vagy amelynek az Eladó megbízottja,

c) az Eladó telefonszáma és egyéb információk, amelyek fontosak a Vásárló számára az Eladóval való kapcsolattartáshoz, különösen az e-mail címe és a faxszám, ha az Eladó ilyenekkel rendelkezik,

d) az eladó vagy az a személy, akinek a nevében az eladó cselekszik, amelyen a fogyasztó áru vagy szolgáltatás igényt vagy panaszt igényelhet, amennyiben ez a cím eltér a b) pontban említett címtől,

e) a termék vagy szolgáltatás teljes árát, beleértve a hozzáadottérték-adót és minden egyéb adót, vagy ha az áru vagy szolgáltatás jellege miatt ésszerűen nem határozható meg előre az árat, a számítás módját, a szállítási költségeket, a szállítást, a postaköltséget és egyéb költségeket és díjakat; , ha az ilyen költségeket és díjakat nem lehet előre meghatározni, akkor az a tény, hogy az ilyen költségek vagy díjak a teljes árat terhelhetik; határozatlan időre kötött szerződés vagy előfizetői szerződés esetén az eladó tájékoztatja a fogyasztót a számlázási időszak teljes áráról, és ha ez az ár nem előre meghatározható, a számlázás módjáról,

f) a magasabb díjszabási szolgáltatás esetén a távközlési eszközök használatának költsége, amelyet szerződéskötés céljából lehet használni,

g) a fizetési feltételeket, a szállítási feltételeket, az Eladónak az áruk átadására vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó időpontját, a panaszok, panaszok és javaslatok kezelésére és kezelésére vonatkozó információkat a Vásárlókról,

h) a fogyasztónak a szerződéstől való elálláshoz való jogáról, a feltételekről, a határidőről és az elállási jog gyakorlásának módjáról; az eladónak ugyanakkor biztosítania kell a fogyasztónak az elállási formanyomtatványt a 3. sz. melléklettel összhangban,

i) tájékoztat arról, hogy ha a Vásárló visszavonja a szerződést, viseli az áruvisszaküldés költségeit a 10. §. (3) bekezdése értelmében, és ha távközlési szerződésből indul ki, akkor az áruk visszaküldésének költségeit is, amelyek természetüknél fogva nem visszaküldhetők postai úton,

j) tájékoztatást ad arról, hogy a fogyasztó milyen módon köteles az Eladót az általa ténylegesen teljesített teljesítményre vonatkozó árnak visszaszolgáltatásáról a 10. §. (5) bekezdése szerint, ha a Vásárló kifejezett beleegyezését visszavonja, miután megadta beleegyezését a szolgáltatási szerződés § 4 bek. 6 szerint,

k) olyan tájékoztatás ad, amely szerint a Vásárló nem jogosult a szerződéstől való elállásra, vagy olyan információt, amely szerint a fogyasztó elveszti elállási jogát,

l) tanácsadás az Eladó felelősségéről az általános rendelet szerinti áru- vagy szolgáltatáshiba miatt 19),

m) a gyártó vagy az eladó által az általános szabályban meghatározott szigorúbb elvek alapján nyújtott garanciák létezéséről és részleteiről szóló információk; 20) ha a gyártó vagy az Eladó által benyújtott információk, valamint a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások és szolgáltatások létezésének és feltételeinek, valamint a szolgáltatások értékesítését vagy szolgáltatásnyújtást követően nyújtott szolgáltatásairól a segítségnyújtást biztosítja,

n) információ az érintett magatartási kódexek létezéséről, 21) amelyet az eladó kötelezettséget vállalt, és arról, hogy a fogyasztó hogyan ismerheti meg vagy szerezheti meg a megfogalmazásukatt,

o) a szerződés időtartama határozott idejű szerződés esetén; határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy olyan szerződés esetén, amelyre automatikusan megújítják, a szerződés felmondásának feltételeiről szóló tájékoztatás,

p) a fogyasztó szerződés szerinti kötelezettségeinek minimális időtartamára vonatkozó információk, amennyiben a szerződés a fogyasztó kötelezettségeit eredményezi,

q) tájékoztatás a fogyasztónak az eladó kérésére történő előleget fizetésére vagy más pénzügyi biztosíték nyújtására, valamint azon feltételekre vonatkozóan, amelyekre az vonatkozik, amennyiben a szerződés a fogyasztó kötelezettségeit eredményezi,

r) a funkcionalitásra vonatkozó információk, ideértve az elektronikus tartalom biztosításához szükséges technikai biztosítékokat, amennyiben indokolt,

s) az elektronikus tartalom kompatibilitása az olyan hardverekkel és szoftverekkel, amelyekről az eladó tudja, vagy ésszerűen elvárható, hogy tudjanak róla,

t) tájékoztatás a vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről ADR-rendszeren keresztül, 21 a) az eladó egyidejűleg elérhetőséget helyez el az Alternatív Vitarendezési Platformnak honlapjára, 21 b) amelyen keresztül a fogyasztó javaslatot tehet egy alternatív vitarendezés megindítására.

2.  A kitöltött rendelési űrlap által létrehozott termékrendelés "Rendelés" és a vetélár megtérítése a generált számla által a Vásárló által kezdeményezett szerződéskötés javaslatnak számít.

3.  Az áru megrendelésének az eladó általi elfogadása, és így a vételi szerződés megkötése a vásárlási szerződés megkötésének írásbeli megerősítésén alapul, összhangban a távértékesítéssel kapcsolatos 102/2014 sz. fogyasztóvédelmi törvényvel. (konkrétan a 6. §):

Az eladó köteles haladéktalanul a távértékesítési szerződés megkötését követően tartós adathordozón (pl. merevlemez) átani a számlát a Vásárlónak, de legkésőbb az áru átadásával.

4.  A vásárlási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatnak tekinthető ugyanakkor az Eladó által a Vásárlónak küldött telefon általi- vagy e-mailes megrendelésére vonatkozó ajánlás megküldése is. Ebben az esetben a vételi szerződés megkötése a Vásárló írásban, elektronikus formában való beleegyező válasza tekinthető.

5.  A megrendelőlapon keresztül történő megrendelés esetén a Vásárló köteles a választott sorrendben megválasztani a vételár fizetési módját, majd később az Eladónak kifizetni a vételárat, ellenkező esetben a vételi szerződést nem kötik meg. Az Eladó ez által tájékoztatja a Vásárlót (vevőt) és a Vásárló (vevő) tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés részét képezi a megrendelés árának kifizetésének kötelezettsége.

6.  Telefonos vagy e-mailes megbízás esetén a II. Cikkely 3 bekezdése értelmében a Vásárló köteles a vételárat az eladó által kiállított és az eladó által a Vásárlónak (szintén elektronikus úton) szállított számla alapján kifizetni. Miután a fizetést az eladó számlájára jóváírták, az Eladó tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a terméket a Vásárló címére küldi.

7.  A vételi szerződés korlátozott időre szól, és megszűnik az Eladó és a Vásárló kötelezettségeinek teljesítése után.

8.  Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megbízás teljesítését nem kötelezi az ÁSZF jóváhagyása, különösen az SK / 0677/99/05 SOI-határozat tekintetében.

 

3. Termékár és fizetési feltételek

1.  A webáruházból megrendelt termékek árát (a továbbiakban: "vételár") mindig minden egyes ügyfél számára külön generáljuk, miután a megrendelést az Eladó webhelyén leadták. A II. Cikkely 5. bekezdése értelmében vett megbízás esetén az Eladó elektronikus úton küldi el a Vásárlónak.

2.  Az eladó nem garantálja a vételár érvényességét ugyanazon megrendelés esetén bármely más időszakban. A kétségek elkerülése érdekében az adott megrendeléshez kapcsolódó vételár nem fog változni a lejárat után.

3.  Az ár változhat a nyilvánvalóan elütés vagy egyéb hibáért, amely az eladó rendszerében található vagy az e-boltban közzétett tárgy árának árával függ össze. Mind a Vásárlók, mind az Eladó jogosultak törölni a megrendelést. visszavonni a vásárlási szerződést (az áru átvétele után), ha a Vásárló értesítést kap egy áru beszerzési árának változásáról az áruk árával kapcsolatos világos nyomtatás vagy egyéb hiba miatt.

4.  A vételár akkor tekinthető kifizetettnek, amikor a pénzt az eladó számlájára jóváírták (vagy készpénzbefizetéskor a készpénzes fizetést)

5.  A vételár fizetési módja, valamint a megrendelésre és az áruk szállítására (a vevő által az áru megrendelésének a vételi portál honlapján kiválasztott fizetési módja) teljes költségét a teljes költségszámítással együtt a megrendelőlap tartalmazza.

6.  A fizetéskor a létrehozott számla megtérítésénél szükséges megadni a változó szimbólumot. A Vásárló hibás változó szimbólum megadásával a vételár utalásánál téves irányba tereli az Eladót, és a Vásárló viseli az ezzel kapcsolatos összes kockázatot. A termékek beszerzési ára nem tartalmazza a szállítási árat vagy a termékek szállításához kapcsolódó egyéb költségeket.

7.  A vásárlási ár megtérítésének időpontja:

a) miután megválasztotta a vételár fizetési módját, a megrendelőlapon keresztül a Vásárló köteles megfizetni az Eladónak a vételárat az áru átvétele előtt. A megrendelő akkor is fizethet, ha a megrendelést kiadják és elküldik a Vásárlónak, ha a kifizetést a vételár és az egyéb kiszámlázott költségek előlegként látják el, de az ajánluj a Vásárlónak, hogy csak akkor fizessen, ha az Eladó jóváhagyta a rendelést (a szerzõdés megkötése után),

b) utánvétes készpénzes fizetés esetén a Vásárló köteles az Eladónak a vételárat és egyéb számszerűsített díjakat (pl. alacsony megrendelési díj, szállítási díj, kézbesítési díj stb.) legkésőbb a csomag átvételekor kifizetni, pl. a szállítónak.

8.  Az utánvétes rendelés ára:

- a szállítási díj nem szerepel az áru vételárában, és a megrendelőlapon, a generált számlán vagy az e-mailben megadott ár már tartalmazza, és a Vásárló vállalja, hogy a vételárral együtt fizeti ki,

- az Eladó azonban egyoldalúan és saját belátása szerint jogosult a teljes rendelés értékét (összegét) úgy meghatározni, hogy a Vásárló már nem fizet szállítási költséget. A Vásárló utánvétes rendelés összegének kifizetése vagy nem fizetése a megrendelésen az online áruház webhelyén történik, és minden egyes elkülönített megbízás esetén a teljes megrendelés értéke (összege) eltérhet. Az Eladó egyoldalúan megváltoztathatja és módosíthatja a megrendelés (a szerződés) értékét, amelyben a vevő nem fizeti meg az előtörlesztési árat anélkül, hogy szükség lenne a jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. Ez a módosítás nem érinti a vételi szerződés megkötését.

9.  Más fizetési díjak:

- Az áru vételárának összege, beleértve az esetleges további díjakat (pl. A fizetési mód és az áru szállítása), a rendelési nyomtatványon a megrendelés előtt szerepel,

- az eladó egyedileg és egyoldalúan jogosult saját belátása szerint értékelni azt a sorrendet, amelyben a Vásárlót a termékvásárlási áron felül további költségekkel nem fizet, a megrendelés összegével és a szállítással együtt, az Általános Üzleti Feltételekben az Eladó által. Ezt a módosítást a vásárlási szerződés nem érinti.

10.  ELŐREFIZETÉS (az árak tartalmazzák az ÁFA-t):

Az Eladó előre fizetés kérhez a következő esetekben:

- 95 000 Ft feletti rendelés esetém szállítási költség nélkül (díjbekérő számla kiállításával és annak a bankszámlára való megtérítésével),

- külföldről való rendelés esetén (díjbekérő számla kiállításával és annak a bankszámlára való megtérítésével),

- A nem raktáron lévő vagy megrendelésre gyártott áruk megrendelésekor az előleg 50% -os értéke kérhető. Ha a megrendelést a gyártási folyamat során törölték / sztornózták, az előleg az Eladót illeti, aki viseli a megrendelt áru előállítási költségeit.

(A díjbekérő letét a kiállított díjbekérő letéti számla alapján kérhető)

11.  Az alap fizetési eszköz magyar forint. Jel: Ft.

12.  A vásárlók vásárlási és beszerzési költségeire vonatkozó bankköltségeket a Vásárló és a Vásárló bankja közötti szerződés szabályozza. Az Eladó nem felelős az ehhez kapcsolódó vagy hasonló díjak összegéért.

13.  Az elektronikus kommunikációs eszközök használatának költségeit a vevő és az internetszolgáltatója, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatója közötti szerződés szabályozza. Az eladó nem felelős az ehhez kapcsolódó vagy hasonló díjak összegéért.

A fizetési módok megtalálható >>> ITT.

 

4. Kézbesítési feltételek

1.  Az Eladó köteles a terméket a Vásárló részére kiszállítani a megrendelt mennyiségben és minőségben, valamint a Vásárló esetében az I. cikkely 5 bekezdése szerint és ezen Általános Szerződési Feltételek írásos vázlatát, amennyiben még nem kapták meg a termékhez kapcsolódó adózási dokumentumokat és egyéb dokumentumokat, amennyiben azok léteznek és jellemzőek a termékre. Abban az esetben, ha az Általános Üzleti Feltételek írásbeli példánya nem az I. cikk szerinti vevő volt 5 a Vevő írásban köteles írásban értesíteni az eladóat a termék kézhezvételének napjától számított két munkanapon belül, különben az eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételek írásos vázlatára vonatkozó kötelezettsége teljesült.

2.  Ha a Vásárló az áru átadásától számított két munkanapon belül nem kifogásolja az áru nem kézbesítését és az áruval kiszállított okmányok nem kézbesítését, akkor feltételezhető, hogy az áru megfelelően átadták a Vásárlónak, hacsak a Vásárló nem bizonyítja be az ellenkezőjét.

3.  A fogyasztóvédelmi törvény szerint az utcai értékesítés és a postai értékesítés esetében, amely az áruk és szolgáltatások interneten keresztül történő megvásárlására is vonatkozik, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó (Vásárló) másként nem állapodnak meg, az Eladó köteles a megrendelést a kézbesítéstől számított 30 napon belül teljesíteni. Ha az Eladó nem tartja be a szerződést, mert a megrendelt áru nem szállítható vagy a szolgáltatás nem nyújtható, köteles haladéktalanul tájékoztatni a fogyasztót, és 15 napon belül visszaküldi az áru árát vagy az előleget, ha az Eladó és a fogyasztó nem ért egyet a csereügyben. A megrendelt termék szállítási helye a megrendelõ által megjelölt cím.

4.  Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót az áru átadásának lehetetlenségéről, valamint elhárítatlan külső okok eseteiről vagy okairól, amelyek miatt az eladó vagy a fuvarozó / futár / futár nem reagál. Ebben az esetben az eladó kínál vagy biztosítja a fogyasztót egy helyettesítő teljesítményre, és követi az általános üzleti feltételeket.

5.  Az Eladó az árut a megrendeléskor megadott címre és kizárólag a Vásárlóként megadott ​​személynek szállítja ki a csomagot. Más személynek történő átadás vagy kiadás nem lehetséges az Eladó és a szükséges dokumentumok előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. Emiatt fontos, hogy a Vásárló a köteles azonosító adatait helyesen vigye be az áru megrendelésekor és az áruk szállítására vonatkozó adatok mezőkbe. Az EU-n kívüli áruk szállítása is lehetséges. A szállítmányozó jogosult a megfelelő személy által a megfelelő eszközzel felfedezni és ellenőrizni, vagy az a személy a vevő, és jogosult az áru átvételére. Ha a körülmények ezt megkívánják, az eladó és a vevő beleegyezhet a szállítási időszak meghosszabbításába, vagy ugyanolyan minőségű és árú teljesítmény helyettesítésére. Külön kérelem esetén a szállítási határidőt további munkanapokkal meghosszabbítják, amelyekről a Vásárló elektronikus úton értesül.

6.  A termék szállítása az Eladónak saját eszközeivel történik a Vásárlónak (vagy annak a személynek, akinek a megszerzésére felhatalmazott személy írásban), vagy harmadik felek (szállítmányok, futárszolgálatok és szállítmányozók) útján.

7.  A termék kiszállítása a Vásárlónak (vagy annak a személynek a vásárlójához történő átadásával történik) átadásával vagy a fuvarozónak a szállításhoz átadásával.

8.  Az Eladó tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelt árut (több mint 2 darabot) és több külön szállítást átadja azzal a ténnyel, hogy az ilyen külön szállítmányok esetében a szállítási ár megegyezik a megrendelés elfogadásakor (azaz több szállítmányt csak egy ár).

9.  A szállított terméket megfelelően és biztonságosan kell becsomagolni. A szállítási / kézbesítési listával történő aláírással a vevő a szállításon felül megerősíti, hogy a csomagolást nem változtatták meg, és a terméket a megrendelésnek megfelelően szállították.

10.  Személyi átvétel esetén látható termékkár vagy észlelhető hiba esetén a Vásárló jogosult nem átvenni a terméket. A termék átvételével a Vásárló bizonyítja, hogy a terméknek nincsenek hibái a termék átvétele során. Mind a személyes, mind a csomagszállítmány esetében a Vásárló köteles a szállítási / kézbesítési listán szereplő termékkárosodást feltüntetni a kár bekövetkeztét követően haladéktalanul kézhezvételkor, az átvételkor észlelhető hibák esetén, vagy legkésőbb a kézhezvételtől számított 10 napon belül, ha a hibák el vannak rejtve . Minden később jelentett hibát és kárt, ami a termék minőségét illeti az eladó nem fogadja el.

11.  Az áruszállítással együtt az Eladó tartós adathordozón a szerződéskötést megerősíti a Vásárlóval.

12.  A szerződés megkötését és e jogi aktus érvényességét a Polgári Törvénykönyv szabályozza, valamint annak lehetőségét is, hogy a Vásárló és az Eladó eltörölje. A törvény meghatározza a lemondás egyes lehetőségeit, és lehetővé teszi a Vásárló és az Eladó közötti megállapodás megszüntetését. Ez technikai hiba lehet az online áruház rendszerében is.

 

5. Termék átadása

1.  Az Eladó, a szállítási társaság vagy futárszolgálat jogosult értesíteni a Vásárlót e-mailben, SMS-üzenettel vagy más megfelelő formában (pl. telefon) a csomag kiszállításáról. A Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó az alábbi információkat átadja a szállítási cégnek / futárszolgálatnak. A Vásárló köteles a kiszállítási időpontban a kiszállítási címen tartózkodni.

2.  Az áru átvételekor a Vásárló köteles, anélkül, hogy megkérték volna, igazolnia a személyazonosságát érvényes személyazonosító okmányokkal (személyi igazolvány vagy útlevél). Ezeknek a dokumentumoknak tartalmazniuk kell a Vásárló személyazonosságát és az áru átvételének jogát. Ellenkező esetben az árut az Eladó / Szállító nem ruházhatja át.

3.  Ha a Vásárló nem veszi át a terméket, az Eladó / Szállító elraktározza azt a telephelyén, vagy a társaság címén, és felkéri a Vásárlót az áru átvételére. Ha a Vásárló nem veszi át a terméket 30 munkanapon belül az írásos kérelem átadásától kezdve, az Eladó és Vásárló között létrejött adás-vételi szerződéses érvényessége megszűnik.

4.  A termék károsodásának veszélye és az anyagi felelősség a Vásárlóra ruházódik át a termék átvevésével, attól függetlenül, hogy a Vásárló illetve az általa megbízott személy vette át a csomagot. A jelen cikk 3. bekezdése szerint attól az időponttól ruházódik a Vásárlóra, amikor a szállító először megpróbálja kézbesíteni a csomagot.

5.  Az áru átvételekor a Vásárló köteles leellenőrizni a csomag sértetlenségét és teljességét, különösen a szállított áru esetében (csomagok / szállítmányok). Ha bármilyen nyilvánvaló hibákat talál a Vásárló, haladéktalanul köteles, de legkésőbb 12 órán belül telefonon vagy más elektronikus úton tájékoztatni az Eladót. A vásárló köteles a fuvarokmányon jelezni a nyilvánvaló kárt amit a csomagon észlelt. Ha a Vásárló által rendelt csomagon illetéktelen nyitás nyomai észlelhetők, a Vásárló jogosult nem átvenni a csomagot a fuvarozó / szállító cég munkatársától.

6.  Az átadási jegyzőkönyv aláírásával a Vásárló igazolja, hogy a szállítmány épségben érkezett meg. Ha a Vásárló nem kifogásolja a csomag meg nem érkezését, illetve nem reklamálja 24 órán belül a csomag ki nem szállítását, az aláírt fuvarlevelekből azt feltételezzük, hogy a csomag szabályszerűen lett kiszállítva a Vásárlónak.

 

6. Szállítási költségek

1.  A kereskedő szállítási költségei nem szerepelnek a termék vételárában. Ezek a generált számlán lesznek feltüntetve, vagy az e-mailban küldött árajánlatban és a Vásárló kötelezi magát a vételárral együtt megtéríteni.

A szállítási árak a következő helyen megtalálható >>> ITT.

2.  Az Eladó azonban jogosult egyoldalúan és saját belátása szerint meghatározni egy bizonyos vételárat, amely felett a Vásárló már nem fizet szállítási díjat. Az a tény, hogy a Vásárló fizet-e vagy nem fizetet szállítási díjat a Vásárló rendelési lapján jelenik meg a webáruház honlapján.  Az Eladó jogosult egyoldalúan, felhívás nélkül változtatni ezeken az Általános szerződési feltételeken (kötött szerződés), és megszabhatja, hogy milyen vételártól nem számol fel szállítási költségeket. Ez a változás nem érinti a megkötött szerződéseket.

 

7. Elállás a szerződéstől

1.  A termék visszatérítése indoklás nélkül csak a következő esetekben érvényes, ha a fogyasztó (vásárló) a következőképpen vásárolt nálunk:

távolsági szerződéssel (a szerződés az Eladó és a Vásárló között kizárólag távközlő eszköz segítségével jött létre, az Eladó és a Vásárló fizikai jelenléte nélkül pl. a webáruház felületén, e-mailel, telefon, faxal, ajánlott levéllel, vagy katalógusból való rendeléssel),

az Eladó üzleti helységén kívűl megkötött szerződéssel (a megkötött szerződés az Eladó és a Vásárló között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte mellett köttetett meg, amely nem az Eladó üzlethelyiségében és telephelyén történt, az Eladó és Vásárló személyes találkozása után távközlő eszközök segítségével).

2.  A vételi szerződés visszavonásának lehetősége: A Vásárló megindoklás nélkül 14 naptári napon belül bármikor elállhat a szerződéstől, ez az időszak 14 nappal az áru átvétele után ér véget. Ha azonban ezen időszak vége egy munkaszüneti napra esik, az időszakot a következő munkanapra kell meghosszabbítani. A fogyasztó az elállási időszak kezdete előtt is visszavonhatja a szerződést az áruk szállításáért.

3.  A Vásárló 14 napon belül elállhat a szerződéstől a A Tt. 102/2014. sz., a fogyasztó védelméről szóló törvénye áru eladása vagy szolgáltatás nyújtása során távkapcsolatban megkötött szerződés alapján vagy az értékesítő üzemhelyiségein kívül megkötött szerződés alapján, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 7 §-us 1-ső bekezdése szerint (a szerződés egy merevlemezen található); amennyiben a szerződés szóban köttetett, a szerződés felszámolására elegendő a Vásárló egyértelműen megfogalmazott elállásra felhívó nyilatkozata (,,továbbiakban csak szerződéstől való elállásra adott nyilatkozat). A Vásárló / Fogyasztó az Eladó által küldött elállási szerződést is használhatja. Az elállási szerződés minta az Eladó webáruházának felületén megtalálható >>> ITT, illetve postával vagy e-mail cím segítségével küldhető.

4.  Az elállási határidő megmarad, ha a Vásárló az elállási jog lejárta előtt (vagyis legkésőbb az elállási időszak lejártától számított 14. napig) értesíti az elállási jog gyakorlását. Ha ezen időszak vége egy munkaszüneti napra esik, akkor a határidőt a következő munkanapra kell meghosszabbítani.

5.  A Vásárlónak be kell nyújtania egy eredeti, átvételi elismervényt a szerződéstől való elállási jog érvényesítésére, akitől nyilvánvaló, kinek, mikor, milyen és milyen áron vásárolta meg. Ha a Vásárló nem rendelkezik ilyen dokumentummal, akkor nem kérheti a szerződéstől való elállási jogát.

6.  A felmondás esetén az Eladó visszaszolgáltatja a Vásárló által a szerződéssel kapcsolatban teljesített kifizetéseket (vételár, beleértve a szállítási költségeket is). Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha a Vásárló más típusú szállítást választ, például az eladó által kínált legolcsóbb közös szállítási módot. Ennek eredményeként a Vásárló a postaköltséget a legolcsóbb postai küldeményként kapja vissza ami megtalálható a webáruház honlapján. A kifizetések visszafizetése a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül történik, legkésőbb az elállási értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül. A pénzvisszafizetés készpénz nélküli fizetéssel történik, postai csekkel készpénzben, postai úton vagy készpénzben történik, ha a Vásárló kifejezetten nem ért egyet bármely más fizetési móddal, díjmentesen. A pénzösszeg visszafizeztése megvásárolt áruért 14 napon belül kerül visszatérítésre, de azzal feltétel ha a Vásárló visszatéríti a megrendelt terméket az Eladó címére, vagy a visszaküldést igazoló dokumentum felmutatása után.

7.  Visszavonás esetén a Vásárló köteles az áru visszaküldésére vagy az Eladó Általános Szerződési Feltételekben említett Eladójának címére az elállási jog gyakorlásának időpontját követő 14 napon belül. A határidőt akkor tartják fenn, ha a Vásárló a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut. A fent említett határidőt az Eladó akkor is meghosszabbíthatja, ha az árut nem küldték vissza ezen az időn belül, vagy ha nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a Vásárló elküldte az Eladónak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott címre.

8.  Visszavonáskor a Vásárlónak (fogyasztónak) csak az áruk visszaküldésének költségei kerülnek felszámolásra az Eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek.

9.  A Vásárló tudomásul veszi, hogy az áruhoz kapott ajánékokra, az Eladó és a Vásárló között létrejött ajándékozási szerződést azzal a feltétellel kötik meg, hogy ha a Vásárló a szerződéstől való elállás jogával él a 102/2014 Z.z. törvény 7. §-a alapján érvénye megszűnik, és a Vásárló köteles visszaküldeni az áruhoz csomagol és átadott ajándékokat stb.

10.  Ugyanakkor az Eladó (a fogyasztó) azt ajánlja (de nem kötelezi) arra, hogy a távértékesítő szerződés 14 napon belül történő megszüntetése esetén a Vásárló a visszaváltott árukkal együtt írásbeli nyilatkozatot is küld az Eladónak, amely felgyorsítja az összes, rendeléssel kapcsolatos költségek visszafizetését.

11.  A cégek szerződéstől való elállására a Kereskedelmi törvénykönyvben meghatározott jogi feltételek vonatkoznak.

12.  A megrendelést legkésőbb az áru kiszállításának napján a raktárból telefonon vagy e-mailben lehet törölni. Az Eladó elérhetőségei ezekben az Általános szerződési feltételekben és az Eladó weboldalán találhatók.

13.  Az Eladó nem veszi át az utánvétes csomagokat, kizárólag a rendes postai csomagokatt vagy futárszolgálattal visszaküldött csomagokat.

14.  Az árut sértetlenül kell visszaszolgáltatni, kopás nélkül. A Vásárlónak jogában áll kicsomagolni az árucikket, és megpróbálni kideríteni a funkciókat és a funkcionalitást. Ha azonban az áru sérült, törött vagy nem működő, akkor a Vásárló felelős az ilyen áru értékének csökkentéséért.

15.  A vásárló nem állhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya:

- olyan szolgáltatás nyújtása, ahol a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett beleegyezésével megkezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően fel volt világosítva, hogy ezen beleegyezését kifejezve elveszíti a szerződéstől való elállás jogát ha a szolgáltatás teljesítve lett

- az áruk értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára függ a pénzpiaci árak mozgásától, amelyet az Eladó nem befolyásolhat, és amely az elállási időszak lejártával történhet,

- a fogyasztó sajátos igényei szerint gyártott áruk értékesítése, egyéni fogyasztásra szánt termékek vagy áruk,

- olyan termékek értékesítése, amelyek gyorsan romlanak vagy elpusztulnak,

- olyan védőcsomagolásban lévő áru értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmas a visszatérítésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítás után megsérült,

- olyan áruk értékesítése, amelyek a szállítás után természetükből adódóan elválaszthatatlanul összekeverhetők más árukkal,

- olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árát a szerződés időpontjában állapították meg, amelynek kézbesítését legkorábban 30 nap után lehet megtenni, és áruk a piaci ármozgástól függ, amelyet az eladó nem tud befolyásolni,

- olyan sürgős javításokat vagy karbantartásokat végez, amelyeket a fogyasztó kifejezetten kérte az eladótól; ez nem vonatkozik azokra a szolgáltatási szerződésekre és szerződésekre, amelyek más javakat a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészként foglalnak magukban, ha azokat az eladónak a fogyasztó látogatása során megkötötték, és a fogyasztó nem ilyen szolgáltatásokat vagy árukat előre megrendelt,

- a védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, hangfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást,

- folyóiratok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés alapján történő értékesítést és a védőcsomagolásban nem szereplő könyvek értékesítését,

- a szálláson kívüli szállásszolgáltatás, árufuvarozás, autókölcsönzés, vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtása vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás, amelynek értelmében az Eladó vállalja, hogy a megállapodás szerinti időpontban vagy a megállapított határidőn belül ilyen szolgáltatásokat nyújt,

- a merevlemezen tárolt adatoktól eltérő elektronikus tartalmak biztosítása, amennyiben a szolgáltatást a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdeményezték, és a fogyasztó kijelentette, hogy a beleegyezését adta, hogy lemond a szerződéstől való elállás jogáról.

16.  Az eladó elérhetőségei:

Szállítási cím: Balkys Trade, s.r.o., Oravská Jasenica 288, 029 64 Oravská Jasenica, Szlovák Köztársaság

Tel.: +36 1 998 9196

E-mail: info@gario.hu

17.  Figyelmeztetés:

Egyetlen törvény sem biztosítja a fogyasztónak azt a jogot, hogy az úgynevezett kőboltban (létesítmény) vásárolt terméket indoklás nelkül való visszaszolgáltatására. Ha az Eladó ezt a lehetőséget (vagy más áruk áruszállításának lehetőségét) a Vásárló számára felkínálja, túllépi a kötelezettségét. Az indoklás nélküli termékvisszaküldés vagy árucsere joga jogilag nem szedhető be.

18.  Az Eladó nem köteles figyelmeztetni a Vásárlót az alapok rossz minőségére. Az Eladó nem ellenőrzi a rendelkezésre álló anyagok minőségét, nem módosítja vagy módosítja azokat, de automatikusan feldolgozásra kerülnek. Nem vállal felelősséget a dokumentumok tartalmáért, az általánosan kötelező jogi előírásoknak való megfelelésért, valamint a harmadik felek szellemi tulajdonjogainak megsértéséért.

19.  A Vásárló felelős minden olyan kárért, amelyet harmadik felek okozhatnak a termékek használatával kapcsolatban.

20.  Ha az Eladó a megrendelés feldolgozásakor megállapítja, hogy a megküldött anyagok tartalma félrevezető vagy ellentmond az eladó erkölcsi és etikai nézeteinek, illetve általánosan kötelező jogi előírásoknak vagy más jogi eltéréseknek (pl. alkoholtartalmú, dohánytermékek vagy egyéb jogilag szabályozott termékek értékesítése 18 év alatti személyeknek), az eladó jogosult a megrendelés visszaigazolásának írásos értesítésével visszavonni a vásárlási szerződést e-mailben. A Vásárló nem jogosult kártérítésre, kivéve a már kifizetett vételár visszafizetésére.

21.  Az Eladó jogosult az áru elküldésének pillanatáig elállni az adásvételi szerződéstől, különösen a Vásárló által megrendelt áru hozzáférhetetlensége miatt. Az Eladó azonban köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vásárlót a szerződéstől való elállásról a Vásárló által megadott e-mail címen. A lemondást megelőzően az Eladó jogosult pótmegoldást ajánlani a Vásárlónak. A Vásárlónak joga van megtagadni a pótmegoldást és elállni a vásárlási szerződéstől.

22.  Az Eladó a Szlovák Köztársaságban a termékre vonatkozó jogszabályai szerint garanciát vállal. A jótállási időszak a termék Vásárló általi kézhezvételének napjától kezdődik. Céges vásárlók - vállalkozók esetében a termékhibákra és a garanciára a Kereskedelmi Szabályzat rendelkezései vonatkoznak.

23.  Olyan hibás termék visszaszolgáltatása után, amely nem volt nyilvánvaló a Vásárló által átvett termék esetében, a Vásárló jogosult a vételárra vonatkozó ésszerű árengedményre, amely megfelel a hiba jellegének és mértékének, vagy a vételár visszafizetésének. Ha van olyan hiba, amely az ügyet felhasználhatatlanná teszi, akkor a vevő jogosult a szerződéstől elállni. A felek egyetértésével a hibás termék új hibátlan termékkel helyettesíthető. A sérült vagy hibás árunak teljesnek kell lennie.

24.  Az e cikkben előírt eljárások értelemszerűen alkalmazandók a Vásárló panaszának benyújtására is.

25.  Felügyeleti hatóság: Szlovákia Fogyasztóvédelmi Hivatalának Központi Felügyelete, P.O. BOX 29, Privozská 32, 827 99 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság illetve az adott Kerület illetékes Felügyelete. http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

 

8. Szavatosság, reklamációs feltételek és a reklamációs rend

1.  E pont rendelkezései nem vonatkoznak olyan Vásárlókra, akik nem fogyasztók, vagy üzleti célból vásárolnak, és nem magánszemélyek személyes fogyasztását; az áruk hibáinak felelősségét ebben az esetben a Kereskedelmi Törvénykönyv és 422. § szerint.  Az Eladó a Szlovák Köztársaság törvényeivel összhangban teljesíti a reklamációkat, különös tekintettel a 250/2007 törvényre, a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvére és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

2.  Minden polgárjogi kapcsolat keretében a szavatossági idő a Szlovák Köztársaság jogszabályi előírásaival összhangban, 24 hónapos időszakra érvényes, amennyiben a Szlovák Köztársaság jogszabály nem írnak elő rövidebb határidőt bizonyos árukra. A jótállás időtartama az áru Vásárló általi kézhezvételének napjától kezdődik. Az Eladó a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyv 622. és 623. §-a szerinti áruhibákért felel a Vásárlónak.

3.  A szavatossági időtartam a Szlovák Köztársaság jogszabályaiból ered. Ha az értékesített tokra, a csomagolásra vagy az ahhoz csatolt utasításokra vonatkozó felhasználási időtartam a lejárati idő lejárta előtt nem jár le.

4.  Az üzleti ügyfelek által vásárolt összes áru esetében (a Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelően) üzleti kapcsolat alapján garanciális időtartam van - az eladó által 12 hónapra meghatározott "minőségi garancia".

5.  A reklamáció a következő címen érvényesíthető:

- személyesen: Balkys Trade, s.r.o., Oravská Jasenica 288, 029 64 Oravská Jasenica, Szlovák Köztársaság

- postai címen: Balkys Trade, s.r.o., Oravská Jasenica 288, 029 64 Oravská Jasenica, Szlovák Köztársaság

6.  A Vásárlónak csatolnia kell az igénylő számára egy olvasható eredeti példányt vagy a vásárlási nyugta másolatát, és részleteznie kell a hiba leírását és a hibát külsőleg megjelenő módon. Az árukat tiszta állapotban kell szállítani, valamint az árut mellékelt tartozékokkal együtt.

7.  A Vásárlónak jogában áll a terméket a garanciaidőszak alatt azonnal feltüntetni, miután a termék tudomására jutott, írásbeli panaszt küldött az Eladónak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott címére, az általánosan kötelező jogi előírásoknak megfelelően.

8.  Az Eladó köteles írásban (elektronikus úton, postai úton) intézni a benyújtott reklamációt és tájékoztatni a reklamáció eredményéről a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül.

9.  A jótállás és reklamáció a Reklamációs rend alapján kerül elbírálásra, amely az Eladó webáruházának honlapján is megtalálható.

 

9. Információ a vita online alternatív megoldásáról (RSO) a webáruház részére

1.  Az Eladó ezennel tájékoztatja a Vásárlókat (vásárlókat) arról, hogy 2016. február 1-jén érvénybe lépett a 391/2015 a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről és egyes törvények módosításáról szóló törvény. Ennek a törvénynek az a célja, hogy új lehetőséget teremtsen a Vásárlók számára az Eladóval folytatott vitájuk gyors, hatékony, kevésbé hivatalosan és mindenekelőtt ingyenes, csak minimális költséggel járó megoldására. Ez a törvény egy enyhítő megoldás eléréséről szól a Fogyasztó és az Eladó között a jogvita rendezésére vonatkozó megállapodások, amelyek mindkét fél beleegyezésével és megfogalmazásával kötelező érvényű jogossá válnak.

2.  Az alternatív vitarendezés felügyeletével a törvényből adódóan a következő intézmények hivatottak: Hálózati Ágazatokat Szabályozó Hivatal, Elektronikus Hírközlési és Postai Irányító Hivatal és Szlovák Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség. A Szlovák Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ezen felül az ún. reziduális szubjektum szerepét is betölti, ez azt jelenti, hogy olyan vitákban is dönthet, amelyeknél nincs, amelyek tekintetében nem határoztak meg más szervek hatáskörét, kivéve a pénzügyi szolgáltatási szerződésekből eredő vitákat.

3.  Az alternatív fogyasztói vitarendezésről és bizonyos törvények módosításáról szóló 391/2015 törvény 11-ik §-a szerint a Vásárlónak / Fogyasztónak jogában áll jogorvoslatot kérni az Eladótól, ha nem elégedett azzal, milyen módon orvosolta az Eladó a Vásárló panaszát, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait. A Vásárló / Fogyasztó jogosult az Eladóval fennálló vita esetén a vitarendezési lehetőségek igénybevétele után egy alternatív vitarendezési szervezethez fordulni, olyan esetben, amikor a termék értéke meghaladja a 6400 Ft. A jogszabály nemcsak a "belföldi" vitákra vonatkozik, hanem a "határokon átnyúló" vitákra, a külföldi Vásárlók / Fogyasztók és a Szlovák Köztársaság területén működő Eladók között.

4.  Az alternatív vitarendezési jogalany a jogvita elbírálásától számított 90 napon belül, a felperestől 30 nappal (többször is) meghosszabbodik.

5.  Ha a Vásárló / Fogyasztó nem elégedett azzal, ahogy az eladó visszaigényelte követelését, vagy egyéb módon megsértette jogait, akkor lehetősége van arra, hogy javaslatot nyújtson be az érintett szervezethez. Nem zárja ki annak lehetőségét, hogy peres eljárás útján a bíróságokon is megoldja a jogvitát. A jogvita zökkenőmentes rendezésének biztosítása érdekében a törvény előírja, hogy az Eladó köteles együttműködni a jogvita rendezésében.

6.  Az alternatív vitarendezési felügyelőségek a következők:

Szlovák Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Központi Felügyelőség, Nemzetközi Kapcsolatok és Alternatív Fogyasztói Vitarendezés Tanácsa, P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság.

Honlap: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

E-mail: ars@soi.skadr@soi.sk

7.  A Vásárló / Fogyasztó a 391/2015-ös fogyasztóvédelmi és alternatív vitarendezési törvény 12 §-a szerint és elektronikusan on-line (RSO) vitarendezési platform segítségével a következő honlapon: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

8.  Az alternatív vitarendezés kizárólag a természetes személyek (fogyasztók) számára fenntartott, nem pedig a vállalkozók számára. A vita a Fogyasztó és az Eladó között zajlik, akik távértékesítési szerződést kötöttek, és amelynek értéke meghaladja a 20 eurót.

9.  Az Eladó ezennel tájékoztatja a Vásárlókat arról a lehetőségről, hogy a pályázatokat, javaslatokat, kérvényeket és kísérleteket egyenként elektronikus úton is benyújthatja a következő címen: info@gario.hu.

 

10. Személyes adatok védelme

1.  A Vásárló személyes adatait a 122/2013 Z.z. sz. személyes adatokról szóló törvény és a 84/2014 Z.z. (a törvény teljes szövege 2014.05.30-án jött létre és a Törvénykönyvben a 136/2014 Z.z. sz. alatt található) (a továbbiakban csak "SzaszT") számú törvény előírásai és paragrafusai szerint járunk el. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladó a következő személyes adatait tárolja: név és vezetéknék, lakcím, Statisztikai számjel, elektronikus postacím, telefonszám (a továbbiakban csak "személyes adatok").

2.  A Vásárló tudatában van annak, hogy köteles a Felhasználói fiókjának a regisztrációja során valós és teljes adatok megadására. Ha az adatokban bármilyen változás történik, a Vásárló köteles azokat az Eladó tudomására hozni.

3.  Az Eladó jogosult az adatkezeléssel harmadik személyt megbízni. Az Eladónak a Vásárló adatait bizalmasan kell kezelnie, ez alól csak az áruszállítók és a fizetési szolgáltatók a kivételek.

4.  A Vásárló személyes adatai elektronikus formában vagy írásban egyaránt határozatlan időre kerülnek feldolgozásra.

5.  A Vásárló megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy önszántából adta meg őket.

6.  A személyes adatok kezelésének célja a Szerződéshez kapcsolódó jogok és kötelességek megvalósítása, beleértve a kézbesítést és a fizetést, a Felhasználói Fiók biztosítását és az Eladó marketingigényeit. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet egyes személyes adatainak a kezelésével, az nem zárja ki a Szerződés megkötését.

7.  A Vásárló jogosult a kezelt személyes adatainak a megismerésére. Az Eladó jogosult egy ésszerű díjat felszámolni a személyes adatok kezeléséért, de ezek a költségek a szükségesnél nem lehetnek magasabbak. Ha a Vásárló úgy találja, hogy a személyes adatait rosszul vagy törvénysértő módon kezelték, a Vásárló jogosult a kezelt személyes adatokról magyarázatot kérni. A Vásárló jogosult a számára hátrányos helyzet illetve helytelenül megadott személyes adatok korrekciójának az igénylésére.

8.  Az eladó informatikai rendszergazdaként a GDPR szabályozással összhangban a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat a weboldal külön szekciójában nyújt megtalálható >>> ITT.

 

11. Kívánság képek nyomtatása fényképről / képről és ajándékkuponok

1.  Nyomtatási feltételek:

Nem nyomtatunk politikai, katonai, vallási (beleértve névnapi és születésnapi) jellegű képeket, erőszakot ábrázoló, erotikai töltetű képeket, aktokat. Fenntartjuk a jogot a bárminemű kép kinyomtatásának elutasítására megindoklás megadása nélkül.

- A vásárló garantálja, hogy a nyomtatáshoz megküldött fényképek és képek nem sértik a szerzői jogokat. Amennyiben a képek kinyomtatásával sérülnek a szerzői jogok, a felelősség teljes mértékben a vásárlót terheli.

2.  Az ajándékkupon levásárlásának menete:

- Az ajándékkupon kizárólag a www.gario.hu webáruházban vásárolható le.

- Rendelést követőan az ajándékkupont a vásárló által rendelésnél megadott címre postázzuk. Kölcsönös megegyezés folytán a vásárló e-mail címére is elküldhetjük az ajándékkupont. Ebben az esetben a vásárlót nem terheli postaköltség.

- Az ajándékkupon nem beváltható, az rajta található összeget nem fizetjük ki készpénzben, kizárólag levásárolható.

- Az ajándékkupon összegének és az ajándékkupon összegétől olcsóbb kép vásárlásánál a felhasznált árkülönbözetet nem fizetjük át.

- A megvásárolt kép árának és a kupon árkülönbözetét, amely a kupon összegétől drágább, kiegyenlíteni szükséges – előre utalással / bankszámlára való átutalással, illetve utánvétes rendelésnél.

- Az ajándékkupon kiszállítását követően a vásárló felelős a kupon felhasználásáért.

- Az ajándékkupon átruházható, ez azt jelenti, hogy nem csak a kupont megvásárló személy használhatja fel.

- Az ájándékkupon csak egyszeri felhasználásra alkalmas.

- Az ajándékkupon szavatossága 1 év a rendelés leadásának időpontjától.

 

A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, Eladó ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

A jelen Általános szerződési feltételek 2016.07.25-től érvényesek.